Elõadó: Witchcraft
Lemez: Vegyes
Műfaj: black metal
Dátum: - 
Honlap / Borító
Tabulatúra / Demo
Feltöltötte: arden
Fordította: Cathleen 
Kiadó: -
Kapható: -
 

 

On The Land Of The Shadows

On the land of the shadows, swallowed in the silence
Misterious sounds are blending with the wind
They are whispering my name, they are poisoning my soul
Phantasms and visions they are kidnapping me
On the path of the frogs, in the heart of darkness
They forget forever my damned soul
Awekening in the abyss in the icecold silence
On the land of the shadows, in the vale of the shades

Az árnyak földjén

Az árnyak földjén, elnyelődik a csendben
Titokzatos hangok keverednek a széllel
A nevemet suttogják, megmérgezik a lelkemet
Fantomok és látomások rabolnak el engem
A béka ösvényén, a sötétség szívében
Örökre elfelejtették átkozott lelkemet
Felébresztik a végtelen mélységben, a jéghideg csendben
Az árnyak földjén, a homály völgyében

The Darkness Is Bursting Out

Cause the lights fell down and they are shadowing the rays
Cause the frost blows death and it frozens the bleeding hearts
From the forgotten oceans bursting out the darkness
Cause on the top of ancient hills the wolves are crying
Cause on the dark sky ravens fly towards north
Among the forgotten hills bursting out the darkness
Then the burning ghosts gives life to wicked offsprings
Who will serve in desire the black emperor of demonstorm
 Felkiált a sötétség

A fény csökken és ők szétszórják sötétségük sugarait
A fagy halált fúj és megfagyasztja a vérző szíveket
Az elfeledett óceánokból felkiált a sötétség
Az ősi hegyek csúcsán farkasok üvöltenek
A sötét égen hollók repülnek észak felé
Az elfeledett hegyek közt felkiált a sötétség
Mikor az égő lelkek életet adnak egy komisz ivadéknak
Aki feltálalja vágyában a vihardémon sötét urának
When The Night Descends

When the night descends and the moon rise
We collect at the stock of the greatest oak
When the night descends and the wolves sing
Forbidden prayers leave out our lips
Blood and damnation the shades of the night are greeting you
Pagan spirits dark demons the shades of the night are calling you
When the night descends and the stars shine we collect under the great hills
When the night descends and the trees whisper watching the sky we call the moon
UNHOLY LORD!!!
The shades of the night are waiting for you
Come and tell your horrible secrets
The shades of the night are greeting you.
 Mikor az éj leszáll

Mikor leereszkedik az éj és útra kél a hold
Találkozzunk a hatalmas tölgynél
Mikor leereszkedik az éj és dalolnak a farkasok
Tiltott imádságok kelnek ajkainkon
Vér és kárhozat üdvözöl az éj homályában
Az éj homályának pogány lelkei, sötét démonjai hívnak
Mikor leereszkedik az éj és a csillagok világítnak, összegyűlünk a nagy hegy alatt
Mikor leereszkedik az éj és a fák suttogva nézik az eget, mi a holdat szólítjuk
ISTENTELEN ISTEN!
Az éj árnyai rád várnak
Gyere és mondd el nagy titkodat
Az éj árnyai üdvözölnek téged
The Great Spirits Of Pagans

When the fire rules in the endless night and the fullmoon lights the iced hills of north
Then the revenge of ancient gods strikes down on the oriental lands
Burn, burn oh son of God feel the power of the flames
When they are licking your body pray for forgiveness
The great spirit of pagans hold a celebration on you sacred hills
GOD!
I burn down all your sacred places
I dust the heaven with blood
Your lamb's meat will be my throne on the profan black orgy
The sacred land is burning, everything will be gone the images of old ages will shine on again.

A pogányok hatalmas szelleme

Mikor a tűz uralkodik a végtelen éjben és a telihold világítja meg észak jeges hegyeit
Akkor lesújt az ősi istenek bosszúja
a keleti földre
Égj, égj óh Isten fia, érezd a lángok erejét

Mikor ők a testedet nyalogatják, imádkozz a megbocsáthatatlanságért
A pogányok hatalmas szelleme ünnepséget tart a szent hegyen
ISTEN!
Porig égetem az összes szent helyedet
Leporolom a mennyeket vérrel
Bárányod húsa a trónom előtt lesz a szentségtelen fekete misén
A megszentelt föld ég, minden elenyészik
A régi kor újra ragyogni fog

^^^