Elõadó: Scaffold
Lemez: A pokol ivadékai EP
Stílus: death metal
Évjárat: 2001
HonlapZene
Tabulatúra / Demo
Feltöltötte: Kigyocka
Egyéb: -
Kiadó: -
Kapható: -

  1. A pokol ivadékai
  2. Totem
  3. Ahová nem jut el a fény
  4. Hamis szavak
  5. A végítélet napja
  6. Eladtam a lelkemet az ördögnek

A POKOL IVADÉKAI
 
Szürkésbőr, fénytelen szemek
Egy test, melyből a bomlás szaga lebeg
Élettelen hús és mégis oly élettel teli
Egy tökéletes földöntúli "semmi"
Nyüves hús, vérszomjas tekintet
Már rég meghalt, mégis mozog "ez"
Oszló koszos bőrük alól kilátszik a csont
Élvezetből pusztít mind, ki a Sátán előtt gyónt
 
Ha eljő, az a nap, ha eljön, azaz éj
Minden elkárhozott lélek útra kél
Kikaparják magukat a föld alól
A halál angyala velük dalol
 
Senki sem érti, hogy miért jönnek, mit akarnak
Sokszor álmainkban is megzavarnak
Pokol bugyraiból visszatért lelkek
Lehet, hogy nekik már én is kellek!
Rémálom, rettegés csillapíthatatlan remegés
Az utcára félek kimenni, mi lesz, ha be fog sötétedni?!
 
A testet öltött gonoszságot vélem látni bennük
Büntetés a világnak, a sok rosszért, mit tettünk
Minden rothadó lélek, a pokol tüzén ég
Menekülni kéne, mert itt van már a vég
 
Szürkésbőr, fénytelen szemek
Egy test, melyből a halál szaga lebeg
Pokol bugyraiból visszatért lelkek
Lehet, hogy nekik már én is kellek!
Nyüves hús, vérszomjas tekintet
Már rég meghalt, mégis mozog "ez"
Ők a pokol ivadékai,
A gonosz pusztító szolgái
 
TOTEM
 
A totemnél áldoznak a pogányok,
Szemük az égre mered
Istenük szavát hallják:
Gyilkoljatok nekem emberek!
 
Totem
Totem
 
Ha megérzik a vér szagát,
Átharcolják az éjszakát
Gyilkolnak felnőttet és gyermeket,
Nem állítják meg őket a fegyverek
Sokan közülük meghalnak,
Ők már mindörökre a Totemnél maradnak
 
Totem
Totem
 
Ártatlanul megölt ezrek,
Menekülnek előlük az emberek
Útjukat sok vér kíséri
Jobb lesz őket elkerülni
Hisz féktelenül törnek előre
A totem -a bálványuk- hajtja őket
A táltos a médium
Növekvő sírhalom!
 
Totem
Totem
 
Felgyújtott falvak, városok
Kifosztott templomok-
Mögöttük nincsen más,
Csak a pusztulás
Túlélő nem lehet!
 
Totem
Totem
 
AHOVÁ NEM JUT EL A FÉNY
 
Letörnek a sírokról a keresztek
Az emberek keresztény vérre éheznek
Az istenük csak egy kiégett példakép
Minden jót megtilt, mitől az élet szép
 
Ahová nem jut el sohasem a fény
Ott jézus híveinek nincs remény
Éjszaka és nappal egyaránt fekete
A hidegtől meg van minden dermedve
 
Imákba foglalt hazug mondatok
Isten nevében elkövetett gyilkosságok
Az egész rohadt kereszténység képmutatás
Jézus; a menny; a paradicsom -csak egy nagy csalás
 
Összeomlanak a kápolnák, a templomok
Világvégéről kántálnak a papok
Nincs igazuk, most jön egy új világ
Elégetjük az összes "szent" bibliát
 
Ahová nem jut el sohasem a fény
Ott jézus híveinek nincs remény
Éjszaka és nappal egyaránt fekete
A hidegtől meg van minden dermedve
 
Éjfélt még egyszer elüti az óra
Aztán örökre megáll a mutatója
Mindenki addig él, amíg akar
A fény többé senkit nem zavar
 
A hamis isten uralmának most már vége
Nincs értelme hozzá fohászkodni, felnézni az égre
Kik eddig kitartottak, elnyerik a jutalmukat:
Keresztények véréből bármikor ihatnak!
 
HAMIS SZAVAK
Nincs menny, és nincs pokol
A sok pap hazug imát mormol
Én nem félek a haláltól,
Hogy elszakadok a világtól
Ha el is vérzik a testem,
A lelkem végtelen- életet él
Újjászületek én- egy új testben
És az eszmém tovább él!
Hamis a szó, hamis az ereklye
Mária szűz lenni csak szeretne
Fordított kereszt a kőbe vésve
Hirdeti, hogy Jézus Krisztusnak vége
Biblia, Korán, vagy Bhagavad -gíta
Mindet szentfazék írta
Papírra rótt hamis szavak
A papoknak soha ne add meg magad!
Nincs Isten és nincs Sátán
Az Ember, csak én vagyok csupán
A vallás a gyengék támasza
Az erőseknek nem kell biblia
A vallás a gyengék támasza
Az erőseknek nem kell biblia
 
A VÉGÍTÉLET NAPJA
 
Az utcán, a hatalom ellen folyik a tüntetés
Mindenkire kimondatott már a büntetés!
Elkárhozott lelkek dalát hallgatom
A halál szorító kezét érzem a nyakamon!
 
Éhség!
Szenvedés!
Betegség!
Rettegés!
 
Pusztulást látok csak- bármerre nézek
A fájdalmaktól alig élek, egyre inkább vérzek!
A Földön élő ember nem marad egy sem
Azt, hogy eljön a vég, eddig sohasem hittem!
 
Hát itt van, elérkezett a végítélet
Ne várjatok jót, se békességet
Viszonyotok lesz a halállal, 
Nem szól többé madárdal!
 
Egyre több a nincstelen- kukáznak az emberek 
Hiányzik az intelem, elfogyott az értelem!
Kábítószer, alkohol mind rohadt méreg
Életünk egy nagy pokol fertőzött a véred!
 
Hát itt van, elérkezett a végítélet
Ne várjatok jót, se békességet
Viszonyotok lesz a halállal,
Nem szól többé madárdal
  
ELADTAM A LELKEMET AZ ÖRDÖGNEK
Én nem hiszem, hogy valahol még létezik a Jó,
A gonoszság: patakból lett folyó
Régi, de nem igaz a történet, hogy
A jó mindig győz, a rossz csak veszíthet
Rég eladtam már a lelkemet,
De a sorsom felett, csak én rendelkezhetek
Eladtam a lelkemet az ördögnek,
A lelkiismeretért semmit nem fizettek
A tisztesség számomra ismeretlen
Anyám is eladom, ha pénz kell nekem
Nincs család, nincs barát
Ki felette áll!
Egy dolog számít csak, 
Hogy mennyi pénzt adtál!
Átkos a perc, átkozott az óra
Anyámat a szülésemtől mindenki óvta
Megjósolták előre az érkezésemet
Tudták előre, hogy milyen leszek
Isten nincs, a szememben rég halott
Bakot lőtt velem, de jó nagyot
Bennem csoportosul minden, ami rossz
Mások kínja-szenvedése nekem örömet okoz!
Eladtam a lelkem az ördögnek!
Az ördögnek!
Én nem hiszem, hogy valahol még létezik a Jó,
A gonoszság: patakból lett folyó
Régi, de nem igaz a történet, hogy
A jó mindig győz, a rossz csak veszíthet
Rég eladtam már a lelkemet,
De a sorsom felett, csak én rendelkezhetek
Eladtam a lelkemet az ördögnek,
A lelkiismeretért semmit nem fizettek
A tisztesség számomra ismeretlen
Anyám is eladom, ha pénz kell nekem
Nincs család, nincs barát
Ki felette áll!
Egy dolog számít csak, 
Hogy mennyi pénzt adtál!
Elkap a hév, az indulat
Több pénz kell, a hatalomból nagyobb falat!
Magamnak akarok mindent,
A pénz mellett nem ismerek istent!
Nincs szükségem szerettekre
A pénzem itt van helyette!
Boldogságom egyetlen forrása
A hatalmam legfőbb záloga
 
^^^