Elõadó: Nevergreen
Lemez: Ámok
Stílus: dark
Évjárat: 1999
Honlap / Borító
Tabulatúra / Zene
Feltöltötte: zero
Egyéb: -
Kiadó: ?
Kapható: biztos...

1. Enyém a bosszú
2. Mindörökké
3. Fájdalomban égj
4. Soha már
5. Requiem
6. Ó, Fortuna
7. Ítélet nélkül
8. Hozza el az éj
9. A szerelmed vágya vér
10. Idegen földön
11. Én vagyok az éj
12. Ámok
 

Enyém a bosszú
zene: Matlári-Macura / szöveg: Matlári

Enyém a bosszú mámora
Legyél átkom néma vándora
Legyél hideg éjszakám
Tested méreg tiltott Kánaán
Izzon húsod oltárán
Az éj szívében
Ölel örök trónusán
Az alvilág
Sötét vére megtalál
Az éj keresztje
Égjen lelked templomán
Az Éj-király
Enyém a feltámadás
Tested méreg néma árulás


Mindörökké
zene: Macura-Matlári-Glaug / szöveg: Matlári

Idegen szelek hozzákNevét nem mondta el
Elveszett mindörökre
Csontjainkban elrejtett jel
Fenn az égen egy csillag
Követi a nyomát
Ezer arcán az árnyék
Játsza sorsunk örök viharát
Ne a fájdalom és ne a vétek
Ne a sors, ne a bun, ami uz
Ne a bun, sem a tuz, amit érzek 
Hozza el, mert a vágy bennem él
Elveszett rég az álmunk
Oseink bune él
Elveszett mennyországunk
De a vágy a szívünkben él


Fájdalomban égj
zene: Glaug-Matlári / szöveg: Matlári

Jöjj a széllel
Bennem nincs remény
Fájdalommal
Hideg szenvedély
Én az örök vesztes
Éhes testedért
Elárultuk egymást
Lelkünk elvetélt
Fájdalomban égj
Jöjj a tuzzel
Égo áldozat
Bukott Angyal
Légy a kárhozat
Fölénk nott az árnyék
Elveszett remény
Megtagadtuk egymást
Könny a tegnapért


Soha már
zene: Matlári / szöveg: Matlári

Soha már nem szül fényt az ár
Én még emlékszem mennyi sír
Árnyuk némán sír a lelkemen
Sötét víz sodra mélyre visz
Az éjszakámban legyél hu
Élo szemfedo a testemen
Fáj minden szó, mint a kés
Az éj szívében
Még él az árny, megpihent
A lelkemen
Soha már nem találsz hozzám
És mégis várlak
Soha már nem száll fel az árny
A lelkemen


Requiem
zene: Macura-Matlári / szöveg: Matlári

Fáj a szó, ha értünk jön a végzet
Voltál testem mámora
Voltál szél, mely elhozta a lángot
Voltam sorsod látnoka
Sötét vágy, beteg lelkem vére
Minden szavad kárhozat
Bunbeesés nélkül nincs megváltás
Vér nélkül feláldozva
Felejts el, ha elárultál végleg
Felejtsd el az összes álmomat
Kiégett az érted izzó vérem
Felejtsd el az alvó vágyakat
Leszek víz lelked holtágán
Leszek évek vándora
Leszel vágy, mely elkísér a sírig
Be nem teljesül soha (egy Hölgynek)


Ó, Fortuna
zene: CARL ORFF (CARMINA BURANA részlet)
szöveg: ismeretlen középkori szerzõ

Ó, Fortuna
Csalfa Luna
Egyre másra változol
Hol növekszel
Hol meg elfogysz
Mert az élet ronda sor
Elcsavarja Igazítja
Játszva az ember fejét
Mind szegénység
Mind kevélység
Olvad tole, mint a jég
Szörnyu sors ver
Átkos sors ver
Szeszéllyel forgó kerék
Ó, cudar sors
Esztelen sors
Foszlik szét minden remény
Ködfátyolban
Alattomban
Környékeztél engem is
Tréfád által
Csupasz háttal
Állom mostan vétkeid
Jó szerencse
Kegyes kedve
Engem immár cserbenhagy
Nyom a bánatNyavalyának
Kénye-kínja fojtogat
Még ez óránA lant húrján
Dalt zendítsen ujjatok
S a balsorsonMely tör folyton
Vélem együtt sírjatok


Ítélet nélkül
zene: Matlári-Macura-Glaug / szöveg: Matlári

Arcunkra fagyva a jeled
Szemünkre fagyva az éj
Ítélet nélkül elveszek
Oseink buneiért
Elfelejtettük a neved
Az égõ áldozatért
Tornyaink csúcsán a jeled
Izzik a kárhozatért
Hozza el a végzet
Fáradt alkonyát
A megváltás hajnalát
Sötét angyal szárnyán
Néma éjszakák
Lent a mélyben megtalál
Új Jeruzsálem felépül
Oseink hamvaiért
Álmaink mélyén a hajnal
Csontjaink mélyén a lét


Hozza el az éj
zene: Macura-Matlári / szöveg: Matlári

Hozza el az éveket
Szemeid messzi fénye
Árnyam a lelkeden
Idegen tél reménye
Hozza el az éj
Minden könnyedért
Minden imád ébredését
Hozza el a vágy
Hideg alkonyát
Szavaink néma lékét
Elveszett rég a tuz
Mostoha évek mámora
Istenek alkonya
Ébredés néma bíbora
Festi az éjszakát
Emléked halvány fénye
Utolsó versszakát
Írja a hold szívébe
Hozza el az éj
Néma köpenyét
Minden sóhaj ébredését
Hozza el a vágy
Sötét zászlaját
Ajkaink szomjas rését


A szerelmed vágya vér
zene: Matlári / szöveg: Matlári

A szemed mélyén éj
Benne hideg tuz ég
A lelked mélyén tó
Visszavár
Szerelmed sötét hold
Mely sosem kel fel
De húsod lázban ég
Visszavár
A szerelmed vágya vér
Még fáj még él
A szerelmed vágya vér
A vágy még visszatér
A szerelmed vágya
Szívedben újra él
A sötét vér
Az éltem alkonyán
Még egyszer jöjj el
A sírom magad légy
Amíg élsz


Idegen földön
zene: Macura / szöveg: Matlári

A lépteid hallom
Elhozzák az álmaim
A sóhajod hallom
Felébresztik vágyaim
A testedet érzem
Nem múlt el a fájdalom
Idegen éjben
Szabadságom hordozom
Idegen földön
Kerestem a lelkedet
Arcod az éjben
Nem találta szívemet
Tested a fényben
Szemed rég nem vétkezett
Várod a hajnalt
Pedig rég megérkezett
Tedd meg egyszer
Most az egyszer
Múljon el a félelem
Hívjál vissza csak egy éjjel
Hogyha félsz, én megteszem


Én vagyok az éj
zene: Glaug-Matlári / szöveg: Matlári

Az elveszett idõ
Az arcodra nõ
A vérem a hajnal
A testedben kõ
A lelkemben no az árny
Az átok elszáll
Az ígéret elveszett
Az ébredés fáj
A víz hátán jártam
A lelkem erõs
A mélységre szálltam
A múltam jövõ

 

^^^