Elõadó: Dying Wish
Lemez: Never-Ending Road
Stílus: dallamosdeath
Évjárat: 2001
Honlap / Borító
Tabulatúra / Demo
Feltöltötte: arden
Egyéb: tag/setlist
Kiadó: nézd itt
Kapható: nézd itt

01. Never And Forever...
02. Yearning
03. Land Of Sorrow
04. Struggle Inside
05. Fragments Of The Past
06. The Last Journey
07. Ancient Lands
08. Wanderer Of The Sky
09. The Mirror

 

 
YEARNING

My tired soul sometimes
Escapes from the loneliness
I'll never be alone
In the sea of memories
I'm just lying on the ground
And watching the stars
Thousands of wonderful lights
Bluish eyes of angels

I'm a child again
I'm walking around the moon
On the stardust path
Leaving all the limits
The wind embraces me
While slowly rocking me to sleep
Tells me in a soft voice
A story about endless time

Tell me more!
Don't let this miracle come to an end!
Tell me more!
I've got short time, don't let me go!

Purple rays of the autumn twilight
Paint the past onto my face
Teh past that is still alive
Under the wrinkles of many years
Sometime I still soar
Free as a bird
Sometimes I still soar
Free as an angel
ELVÁGYÓDÁS

megfáradt lelkem néha
a magány elől menekül
az emlékek tengerében
soha nem leszek egyedül 

csak fekszem a földön
nézem a csillagokat
ezernyi csodálatos fény
angyalok kéklő szemei

újra gyermekként
sétálok a hold udvarán
a csillagporos ösvényen
elhagyva minden határt

karjaiba ölel a szél
s míg álomba ringat lassan
lágy hangján meséli
végtelen idők történetét

refr:
mesélj még!
ne hagyd, hogy a csoda véget érjen!
mesélj még!
túl rövid az időm, ne engedj elmennem!

az őszi alkony bíbor sugarai
festik arcomra a múltat
a múltat, ami tisztán él a
hosszú évek ráncai alatt

néha még most is szárnyalok
szabadon, mint a madarak
néha még most is szárnyalok
szabadon, mint az angyalok
LAND OF SORROW

A cruel place, watered with my blood
A terrile vision I see in my dream
The sky in the net of evil eyes
Spreads its embodied rage over me
A silent scream from the deep
Of my mind, throws the gates open...

Welcome to the land of sorrow
Where your hope will be destroyed
Your fate is written in blood

I set out on the river of souls
A burnt raft on the night rivers
The sorrowful voice of the riverside trees:
The roaring wind, the anger of gods
A silent scream from the deep
Of my mind, throws the gates open...

Welcome to the land of sorrow
Where your hope will be destroyed
Your fate is written in blood

The darkness hides the agonising voices of my soul
On the edge of the outside world
Long years under the black sun
A thousand years of pain is the eternal remorse
My life is the gift of death,
A velvet veil over my face...
BÁNAT FÖLDJE

kegyetlen hely, véremmel öntözöm
szörnyű a látomás mi álmomban ér
gonosz szemek hálójában az ég
rám ontja megtestesült dühét

néma sikoly a tudatom mélyén,
kitárja a kapukat?

refr:
üdvözöllek a bánat földjén
hited itt romba dől
a sorsod vérrel írták

a lelkek folyóján indulok el
egy üszkös tutaj az éji vizeken
partmenti fák szomorú hangja
az üvöltő szél, istenek haragja

néma sikoly a tudatom mélyén,
kitárja a kapukat?

refr:
üdvözöllek a bánat földjén
hited itt romba dől
a sorsod vérrel írták

a külső világ peremén a sötétség
elrejti lelkem gyötrő hangjait
hosszú évek a fekete nap alatt
évezrednyi kín egy pillanat

életem a halál ajándéka
egy bársony lepel az arcom előtt
STRUGGLE INSIDE

I've been building walls around me
Through which you'll never see
What hides inside this lonely man
Who was born to live for eternity.

I've been wearing a mask to hide
All my feelings fighting inside.
I never let anyone too close
Cause I feared the pain would be gross.

I've had enough, I want to change
Even if it sounds too strange
I want to get out this rusty cage.
You cannot change till "I" say so.
But I will never let you go.

This fearful voice rulesover me.
Now through the walls I cannot see.
I am a slave to the Evil's will
But I think I've already paid my bill.

I'll pull up now and be strong
I know all my life I have been wrong.
It is high time to get things straight
I have no more time to wait.

Life has been a desperate struggle.
The difference from Hell would be subtle.
Concealing what you should show
Makes the sorrow inside you grow.
Brick by brick I'll pull down the walls
And I don't care if the Evil's calls.
Brick by brick I'm getting stronger
I'm no one's slave any longer.
BELSŐ TUSA

falakat építettem magam köré
melyeken keresztül sohasem láthatod,
hogy mi lakozik ebben a magányos emberben,
ki az örökkévalóságra született.

egy maszkot hordtam ez idáig, hogy
elrejtsem a belül harcoló érzéseim.
soha nem engedtem senkit közel,
mert féltem, hogy a fájdalom nagy lesz.

refr:
elegem van, változni akarok
még ha túlságosan furcsán is hangzik
ki akarok törni ebből a rozsdás ketrecből.

nem változhatsz, amíg "én" nem mondom.
de én soha nem engedlek el.

ez a félelmetes hang uralkodik rajtam.
már nem látok túl a falakon.
a gonosz akaratának rabszolgája vagyok,
de azt hiszem már mindenért meglakoltam.


Most összeszedem magam, és erős leszek
tudom, hogy egész életemben hibáztam
ideje, hogy a dolgokat rendbe rakjam
nincs már időm várni.

refr:
elegem van, változni akarok
még ha túlságosan furcsán is hangzik
ki akarok törni ebből a rozsdás ketrecből.

nem változhatsz, amíg "én" nem mondom.
de én soha nem engedlek el.

az élet eddig egy kétségbeesett küzdelem volt
a pokoltól sem lehet sok különbség
ha elrejted, amit ki kéne mutatnod,
csak növeli belül a fájdalmad.

téglánként lebontom a falakat
és nem érdekel, ha a gonosz hív
téglánként egyre erősebb leszek
nem vagyok már senki rabszolgája!
FRAGMENTS OF THE PAST

This world we live in
Ain't what it used to be
The roads I have walked
Still mean so much to me
I don't want to forget
Any milestone of the past
I do want remember
Every minute of the past.
I'm beginning of realise
I haven't been alone
Many influenced me,
People I've always known.
The past determines
Who I am today.

It's the soil of my existence,
I can't throw it away.
The past is like my mother,
It has brought me up.
How could I forget
The way to the top,
The road to the valley
Cause I've been there, too.
Sometimes I was happy
Sometimes I felt blue.

The walls of the future
They will fall down fast
If they are not built
From the fragments of the past.

Ignoring what has happenend
Won't take us anywhere.
"History repeats itself"
To doubt it I wouldn't dare.
We should learn from the mistakes
We have already made.
And to make changes
We should never be afraid.
A MÚLT TÖREDÉKEI

a világ, amelyben élünk
nem az már, ami volt
az utak, amiket jártam
most is oly sokat jelentenek nekem
nem akarom elfeledni
egyetlen mérföldkövét sem.
én igenis emlékezni akarok
a múlt minden percére
kezdek rájönni
hogy sosem voltam egyedül
sokan befolyásoltak,
emberek, akiket mindig is ismertem
a múlt határozza meg,
hogy ki is vagyok ma
ez a létem táptalaja
nem dobhatom el magamtól.

a múlt olyan, mintha anyám lenne
ő nevelt fel
hogy is feledhetném

az utat a csúcsra,
az utat a völgybe
mert ott is jártam már
néha boldog voltam
néha szomorú.

refr:
a jövő falai
gyorsan omlanak össze, 
ha nem a múlt töredékeiből
vannak felépítve

ha nem törődünk azzal, ami eddig történt
nem jutunk előbbre
"a történelem megismétli önmagát"
ebben nem mernék kételkedni
tanulni kéne hibáinkból,
miket már elkövettünk
és a változástól
sosem kéne félnünk.
THE LAST JOURNEY

There is a place in your dreams
Full of magic and mystery.
It comes to life every night
Till it's time for the last journey.
Everything's so peaceful
The land is so calm,
Soft breeze caressing you
Like some odorous balm.
The only sound you hear:
The whirr of wings in the air,
Falling leaves and flowing creeks.
It's a place beyond compare.
The magic ghost world
Is calling you again.
A path of light shows the way,
Suddenly, you feel no pain.
Everything's so peaceful
The land is so calm.
You can't believe your eyes
Falling a prey to its charm.
The beauty of the view
Takes your breath away.
It's all in front of you
But can't be yours anyway.

Every minutes, every hour
You are getting ever farther
Losing all your strength and power.
AZ UTOLSÓ UTAZÁS

van egy hely álmodban
mely csupa varázs és misztikum
minden éjjel életre kel
míg el nem jő az utolsó utazás ideje.

minden oly békés
a táj is oly nyugodt
a lágy szellő simogat,
mint valami illatos balzsam
az egyetlen hang, mit hallasz:
szárnyak suhogása a levegőben,
hulló levelek és csörgedező patakok
ez a hely páratlan

a mágikus szellemvilág
ismét hív téged
egy fényösvény mutat utat
hirtelen elmúlik minden fájdalmad

minden oly békés 
a táj is oly nyugodt.
nem tudsz szemeidnek hinni,
miközben áldozatul esel varázsának.
a látvány szépsége
elakasztja lélegzeted
mindez itt van előtted
de tiéd mégsem lehet

refr:
minden percben, minden órában
egyre messzebb kerülsz
elvesztve minden erődet és hatalmadat.
ANCIENT LANDS

Cold silence of never-ending space
Green distance of mountains
Steps into the unknown
Dark depth oceans
Old sanctuary of mother earth
I'm looking for the land of miracles
Cradle of every secret
Eternal peace of paradise
Where memories never die
The wind dancing on the trees
Heavenly music of wanderers
I'm looking for the land of miracles
The road that nobody has walked on
The land that nodody has seen
T'm taken away by the endless horizon
The gates are open and in a glance
And the secrets of the past are closed in this land

Ancient signs
Forgotten ages
A silent idol
Fight and tears
Sorrow and hope
Fables written in blood
Purplse shine of sunset
A star on the black sky
Show me the way
I'm looking for the land of miracles
ŐSI FÖLDEK

a végtelen űr hideg csendje
hegyek zöld messzesége
minden lépés az ismeretlenbe

a tengerek sötét mélye
az anyaföld ősi szentélye
a csodák földjét keresem

minden titkok bölcsője
a paradicsom örök békéje
ahol az emlékek sohasem halnak meg

a szél, ami a fákon táncol
a vándorok égi zenéje
a csodák földjét keresem

az út, amire még senki nem lépett
a föld, amit még senki nem látott
magával ragad a végtelen horizont

megnyílnak a kapuk, de csak egy pillantás
és a múlt titkait, magába zárja a föld

refr:
ősi jelek
elfeledett korok
egy néma bálvány.
harc és könny
bánat, remény
vérrel írt mesék.

a lenyugvó nap bíbor fénye
egy csillag a fekete égen
vezess mindig utamon
a csodák földjét keresem!
WANDERER OF THE SKY

It brought us the sign, death and torture
Waking up te sleeping fire of our fears
Or the hope that was waiting for the divine sign
Shaking and bried deep.
Lights makes your silver eyes blind,
But in the night you will see again.
Immortal wanderer of the sky,
The Earth is just a grain of sand on your infinite way

It will send us to the depths of Hell
On black horses of dark angels
Or it will take us to the garden of Eden
Where our sins will be forgiven.
Light makes your silver eyes blind,
But in the night you will see again.
Immortal wanderer of the sky,
The Eatrh is just a grain of sand on your infinite way.

It's chaos in my faith
The spark of doubt
It came with a thousand questions,
But didn't give me an answer.
It's chaos in my heart
Reality suffocates me,
It's the deadly embrace
Of this untrue world.
Why don't I understand it?
Why can't I feel it, either?
If you're here in my soul.
If you're here in my mind.
Give me strength or take everything.
'Cause your dumbness confuses me.
ÉGI VÁNDOR

jelet hozott, halált és szenvedést
felélesztve félelmeink szunnyadó tüzét
vagy a reményt, ami mélyen eltemetve
remegve várt az isteni jelre

ezüst szemed kioltja a fény,
hogy újra felnyissa az éj
halhatatlan égi vándor
csak egy porszem a föld végtelen utadon

sötét angyalok fekete lovain
a pokol mélyére taszít majd
vagy felemel, s az éden kertjében
feloldozást nyernek bűneink

ezüst szemed kioltja a fény,
hogy újra felnyissa az éj
halhatatlan égi vándor
csak egy porszem a föld végtelen utadon

refr:
ő a káosz a hitemben,
a kétely szikrája.
ezer kérdést hozott,
de választ nem adott.
ő a káosz a szívemben,
megfojt a valóság,
a hazug világ 
halálos ölelése.

miért nem értem?
miért nem érzem?
ha itt vagy a lelkemben.
ha itt vagy az agyamban.

adj erőt vagy végy el mindent!
megzavar ez a némaság.
THE MIRROR

Something has changed
The air seems to be vibrating.
The evil is coming from the ancient walls.
I can feel its breath, I'm shaking
I can't turn back anymore.
The crumbling mortar,
The cracked floor,
All the details are so vivid,
And the mirror on the wall...

My face still glitters in it.
Dust swallows my steps
But deep inside my mind
The echoes of my steps are deafening.
My fear makes me blind
The room is cursed perhaps.
The crumbling mortar,
The cracked floor,
All the details are so vivid,
And the mirror on the wall...

My face still glittes in it.
Memories are coming back
The ones I tried to bury...deep.
They've always painted my dreams black
Now I'm facing them indeed.
I see myself as a child,
I can see my brother too.
"It" possessed him and he went wild.
I see him embrace our mother.
She didn't seem to have a clule.
But Death reflected in her eyes of blue.
I've been a fugitive all my life,
But "It" always found me and now
I'm facing the mirror again somehow.
"Come and join us on the other side."
Burning eyes are watching me
Invisible hands are taking.
"You belong here already."
"We are your family."

The tiny fragments of mirror
Cut deep into my face.
I can't feel the pain any more.
I'm just standing there shivering
And suddenly I feel
That something evil revives in me.
A TÜKÖR

valami megváltozott, szinte
vibrál a levegő
az ősi falakból árad a gonosz
leheletét a nyakamon érzem,
már nem fordulhatok vissza

a málló vakolat, 
a repedezett padló
minden részlet olyan ismerős
és a tükör a falon
még mindig ugyanúgy csillog

lépteim elnyeli a por,
de a tudatom mélyén
őrjítően visszhangzik minden lépés.
a félelem itt kezdődött
ebben a szobában

a málló vakolat, 
a repedezett padló
minden részlet olyan ismerős
és a tükör a falon
még mindig ugyanúgy csillog

újra felszakadnak az emlékek
próbáltam eltemetni?mélyen,
de mindig üldözött és most
újra szembenézek vele

látom magam gyermekként
látom a testvéremet?
de "az" már nem ő volt
látom ahogy átöleli anyám,
ő még nem értett semmit
láttam a halált a szemében

egész életemben menekültem
ő mindig megtalált és most?
itt állok a tükörrel szemben

"gyere át hozzánk, gyere?"
láthatatlan kezek tépnek,
égő szemek figyelnek
"te már ide tartozol"
"mi vagyunk a családod"

a tükör apró darabjai
az arcomba marnak
már nem érzem a fájdalmat

csak állok remegve és érzem,
hogy új életre kel bennem?
valami gonosz.

^^^