Elõadó: Dying Wish
Lemez: The Silent Horizont
Stílus: dallamosdeath
Évjárat: 2000EP
Honlap / Borító
Tabulatúra / Demo
Feltöltötte: arden
Egyéb: tag/setlist
Kiadó: nézd itt
Kapható: nézd itt

1. Intro
2. The Silent Horizon
3. Slave To The Night
4. Hiding In Me
5. Shelter
6. The Valley
7. The Night Embraces Me

 

 
THE SILENT HORIZON

I am standing.
Instead of my face the silent surface of the lake
Reflects the profile of an innocent infant
He used to escape from the world crying
And now he cannot belive it's the end

Hesitating smile on his face, bright tear in his eyes
In his glittering glance the life passes
His shadow sinks under the water

As if here the earth and the sky ended

On the corner of a dark room
I silently begin the first steps of a new life
Where there is no light, there is nobody to talk to
I build the walls of my loneliness alone

Where the darkness swallows the light 
Where the wall up to the sky does not allow
Your words to light a new candle


Chorus:
In the cold corner the reminder of your picture
Draws me the fireplace and the chill winter night 
Or the stars of the hot summer sky
Where for me the angel left her cold body behind

Walls surround me that I built
When I was a child, brick by brick
This world disappointed me
I am afraid there is nothing strange in saying

This
Nothing but water if front of me, I have my face again
The child is gone, I am only gazing
My gregish temple reminds me
That I can depart bound for the unseen


Chorus:
In the cold corner the reminder of your picture
Draws me the fireplace and the chill winter night 
Or the stars of the hot summer sky
Where for me the angel left her cold body behind
NÉMA HORIZONT

Állok. 
A tó néma tükrében arcom helyett
Egy ártatlan gyermek képe
Sírva menekült a világ elől
S most nem hiszi el, hogy vége

Tétován mosolyog, könny csillog szemében
Fénylő tekintetében múlik az élet
Árnyéka úgy elmerül a vízben

Mintha a föld és az ég itt érne véget

Sötét szoba sarkában egy új élet
Első lépéseit kezdem halkan
Ahol nincs fény, nincs senki ki hozzám szólna
Egyedül építem magányom falait...

Ahol a sötétség elnyeli a fényt
Hol az égig érő fal nem engedi, hogy szavaid
Újabb gyertyát gyújtsanak

Refren:
A rideg sarokban csak képed emléke
Rajzolja elém a kandallót és a hideg téli estét 
Vagy a csillagokat meleg nyári éjszakán
Ahol az angyal kihűlt testét otthagyta nekem

Falak vesznek körül, melyeket gyermekként
Tégláról - téglára építettem
Csalódtam ebben a világban
Sajnos nincs semmi különös ebben

Előttem csak víz, arcom újra a régi
Eltünt a gyermek, csak nézek magam elé
Őszülő halántékom emlékeztet arra,
Elindulhatok a nagy láthatatlan felé

Refren:
A rideg sarokban csak képed emléke
Rajzolja elém a kandallót és a hideg téli estét 
Vagy a csillagokat meleg nyári éjszakán
Ahol az angyal kihűlt testét otthagyta nekem
SLAVE TO THE NIGHT

Dawn found me lying on the ground
As soon as the night passed away
And the wind among the trees
Is watching me as a hunted game

I feel cold on the dewy field
Where my mind found me
I fear in the early morning light
That death was banished by

My reflection struggle
Like frightened birds in the silence
While I'm scared looking for
My lost memories

Black veil of the night
Still keeps me confined
When I scream and lift up
My bloody hands to the sky

To redeem has gone the dawn
But inside myself is still raging the night

Chorus:
I'm dancing with the devil
By moonlight
In the mask of madness
Two minutes before midnight
In the world of shades

"my soulles body
Is wandering through the night
And as a humanfaced monster
Is looking for his sacrify"

The everything - devouring, cold darkness
Is surrounding like an icy - ocean my heart

Chorus:
I'm dancing with the devil
By moonlight
In the mask of madness
Two minutes before midnight
In the world of shades
AZ ÉJ RABSZOLGÁJA

A földön talál a hajnal
Ahogy tova tűnt az éj
S mint űzött vadat figyel,
Fák lombjain a szél

Fázom a harmatos réten
Ahol tudatom rám talált
Félek a hajnali fényben
Ami elűzte a halált

Gondolataim riadt madárként
Vergődnek a csendben,
Ahogy rettegve kutatok
Kitörölt emlékeimben

Az éj fekete fátyla
Még fogva tartja lelkem
Mikor sikoltva nyújtom 
Véres kezem az égre

Megváltani jött a hajnal
De bennem tovább tombol az éj

Refrén:
Az ördöggel táncolok
A holdfényben
Az őrület maszkjában
Két perccel éjfél előtt
Az árnyékvilágban

"Lélek nélküli testem
Bolyong az éji tájon
Ember arcú szörnyként
Áldozatát kutatva"

Jégtengerrel öleli szívem
A mindent felfaló sötét

Refrén:
Az ördöggel táncolok
A holdfényben
Az őrület maszkjában
Két perccel éjfél előtt
Az árnyékvilágban
HIDING IN ME

Soflty ripples the dark river
I can see the moon among the branches of trees
At this dark summer night
I feel clear

Chorus:
Suddenly from the deep
Distress of thousand years is heard
Sketching a purple face before me

A hand motions, asking me to come
I'm flying across the end of existence
And lost sight of calm lands


Chorus:
Suddenly from the deep
Distress of thousand years is heard
Sketching a purple face before me

In an obscure - blue room
A child's voice is burning me
I'm painting on his body in red
His dead face is the first step
To an unknown deep

At the door of the new world
I feel what hides in me forever
To create a new like in a new universe
BÚJKÁL BENNEM

Csendesen úszik a sötét folyó
A fák ágai között látom a holdat
A sötét nyári estén 
Tisztának érzem magam

Refrén:
Hirtelen a föld mélyéről
Évezredek gyötrelmét hallom
Bíbor arcot rajzol elém

Egy kéz int, magához hív
Átrepít a lét határán
Megszünik létezni a nyugodt táj

Refrén:
Hirtelen a föld mélyéről
Évezredek gyötrelmét hallom
Bíbor arcot rajzol elém

Homálykék szobában 
Gyermek hangja éget
Vörös színekkel festek testére képet
Élettelen arca az első lépcsőfok
Az idegen mélység felé

Az új világ kapujában, érzem azt
Ami mindig bennem bújkált
Új életet teremteni, új univerzumban
SHELTER

Cold obscurity falls on me
Into my soul the winter to return
Whips of the storm shivered I hear
I waited for you, but you didn't come

Monotomy of misterious stars
Hit a nail to the coffin of dusk
My soul has crashed down under the beats
Just the loneliness gives shelter to me

A not happened embrace, a not happened kiss
One face what charms me in the dark
My knees hit the floor, it was a moment only
I'm sleeping, I will wake up somewhere else

I can't smell the scent anymore
That her skin breathed above silk pillows

Chorus:
I hate, when I feel
That the world
Turns its back on me...
And just the loneliness
Gives shelter to me!

I feel that the wild burning desire
Is calmed by the steps of happines
The bright, shinning, rising sun is nice to me
When the first ray comes and rests by my side

Bride of darkness stood before me
Between walls and doubts

Chorus:
I hate, when I feel
That the world
Turns its back on me...
And just the loneliness
Gives shelter to me!
MENEDÉK

Hideg homály borul rám, hogy
Lelkembe vissza szálljon a tél
Borzongva hallom a vihar korbácsait
Vártalak, de te nem jöttél

Titokzatos csillagok egyhangúsága
Szegeket ver az alkony koporsójába
Lelkem összeroskad az ütések alatt
Csak a magány ad menedéket

Egy elmaradt ölelés, egy elmaradt csók
Egy arc ami a sötétben elvarázsol
Térdre hullok, egy pillanat volt csupán
Alszom, majd felébredek máshol

Nem érzem már azt az illatot
Melyet bőre lehelt selyempárnák fölött

Refrén:
Gyűlölöm mikor érzem
Hátat fordít a világ...
És csak a magány ad menedéket

A vad, égő vágyat úgy érzem
Csendesítik a nyugodt boldogság léptei
Ilyenkor szebb a fényesen ragyogó, felkelő nap nekem
Mikor az első sugár előbújik s mellettem megpihen

A sötétség menyasszonya állt előttem
Falak és kétségek között

Refrén:
Gyűlölöm mikor érzem
Hátat fordít a világ...
És csak a magány ad menedéket
THE VALLEY

The valley where I can feel the infinite
Cold touch of time forever
The valley which leans over me to defend
And I lived there as a slave

She became my mother and father
And the only one who really knows me
And when I close my eyes forever
She will known why I do it

The valley where the sky is far-away
I sometimes leave for her on a path
But flow is coming and sweeping away
"don't run away" - whispers the wind

The valley only can hear my last words
Among the flowers fed with loneliness

Chorus:
The valley where in my own world
I live alone

Now I say goodbye, I'm waited in the sky
The valley will tell that she was the only with me

Chorus:
The valley where in my own world
I live alone

Nobody can see my smile
Nobody can see my tears
A VÖLGY

A völgy, ahol az idő végtelen
Hideg érintését örökké érzem
A vögy, ami védőn borul fölém
S éltem ott, rabszolgaként

Anyám lett s az apám
Ő ismer csak igazán
És mikor örökké lehunyom szemem
Csak ő tudja miért is teszem

A völgy, ahol távoli az ég
Néha egy ösvénye indulok felé
De jön az ár s magával sodor
"Ne menekülj" - súgja a szél

Csak a völgy hallgatja utolsó szavaim
A magány táplálta világok között

Refrén:
A völgy, ahol egyedül
Saját világomban élek

Most búcsúzom, várnak az égiek
A völgy majd elmondja, csak ő volt nekem

Refrén:
A völgy, ahol egyedül
Saját világomban élek

Senki nem látja mosolyom
Senki nem látja könnyeim
THE NIGHT EMRACES ME (new version '99)

The night's an offspring of black dreams
Everything's dark, the shades on the walls invite me
The memory of my dreams is a distant light
The wind groans the sign of my soul
The night embraces me

You've taken everything away
You've only left an empty snap
And this words that are dead since ages
The could universe
Has sticked to my face
The wishes have died somewhere

I'm only lying in the silence
The hours elapse on
Every memories are taken away
By the dimness
My soul's dancing in a red-hot fire
I'm flying in the wind far away from the earth
ÁTÖLEL AZ ÉJ

Az éjszaka, fekete álmok szülötte
Minden sötét, az árnyak a falakon magukkal hívnak
Az álmaim emléke egy távoli fény
Lelkem sóhaját sírja a szél, 
Átölel az éj

Mindent elvittél,
Csak egy üres kép maradt
Meg a rég halott szavak
A hideg érintés az arcomra tapadt
Valahol meghaltak a vágyak

Csak fekszem csendben 
Az órák lassan telnek
A homály elvisz minden emléket

Izzó vörös tűzben táncol a lelkem
Távol a földtől szállok a szélben

^^^